"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

New Holland Agriculture: A Global Leader

New Holland Agriculture is a truly global brand,incorporating the knowledge and expertise of companies that have changed agriculture around the world. New Holland is focused on using Global Technology to support and developing agriculture sector all around the world since 1985. We became the Clean Energy Leader in 2006. In Myanmar, formed a partnership with SPA group established Convenience Prosperity Co.,Ltd., a division of Yoma Strategic Holdings Limited since 2012.

 We build legendary products at our manufacturing network that spans all over the world. Our distribution network of about 3,000 dealers ensures our customers in 170 countries around the world receive the correct advice, products and services they need for the success of their farming business.

Our Values : Innovative, Dynamic, Smart

 

 • INNOVATIVE is about being a driver of change in the way we work, live and connect to others. It is about being a forward thinker. We continue to improve on the way we do things.
 • DYNAMIC is a vivid expression of the passion, the commitment and the positive approach that New Holland puts in everything it does. It is about keeping our eyes open to capture new opportunities, deeply living with our present, but always looking for the next challenge.
 • SMART is a distinctive character for New Holland. Through the wildest range of products, our intelligent and sustainable use of technology, our best price/equipment ratio, New Holland sets itself as the smartest choice in agriculture.

 

Read More

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses