"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

New Holland

1895 - Abe Zimmerman began in an equipment repair shop in 1895 in New Holland, Pennsylvania, USA, which is where our name comes from. In the same year, Alexandre Braud introduced stationary threshers to farmers in western France.

1903 - Zimmerman started the New Holland Machine Company and was producing agricultural products, including a feed mill, to help the farming community around him.

1900s - In the early 1900s, Henry Ford had just started his automobile company in Detroit. Ford, whose mass-production methods revolutionised the automobile industry, also saw an opportunity to mass-produce tractors.

1906 - Leon Claeys, a Belgian mechanic, started to build threshing machines, and in 1909 built his factory in Zedelgem, Belgium, where our factory still stands today.

1907 - Ford came out with the prototype for the world first mass produced, gasoline powered tractor, named an automobile plow.

1917 - This tractor went into actual production. It was renamed the Fordson Model F, and produced by a new business, Henry Ford & Son Company.

1918 - Fiat Model 702 tractor was launched and went into full production a year later at the car and truck plant in Turin, and won the International Ploughing Contest in Senlis (France). Model 702 was the very first Fiat agricultural tractor, as well as the first Italian tractor to be built on an industrial scale.

1975 - Sperry New Holland introduced the world’s first twin-rotor combine, a successful technology that is still used today.

1998 - New Holland has acquired Bizon. Bizon was a combine harvester manufacturer based in Płock, Poland. It designed machines for harvesting cereals, rapeseed, maize, sunflower and other crops. Bizon held approximately 60% of the Polish combine harvester market and had begun sales expansion in Latin America, Pakistan, Belarus and Ukraine.

2002 - New Holland TG tractor series was introduced, and featured the unique "Cat'sEye" lighting as dubbed by then Fiat Chairman Paolo Cantarella. The free form halogen lighting was a first, not only in tractor design but actually preceded the use of this type of lighting in automotive design.

2009 - New Holland Agricultural presented the world first hydrogen powered tractor, the NH2.

2012 - New Holland is sponsoring the Rio+20 Summit United Nations Conference on Sustainable Development.

2014 - New Holland released its first ever Class 10 combine, the CR10.90. With 653 hp, it is the biggest and most powerful combine on the market. On August 15, 2014 a CR10.90 set a new world record for combine harvesting, recognized by Guinness World Records, with 797.7 tonnes of wheat harvested in eight hours.

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses