"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

Fieldking Disc Harrow (Compact,Poly, Mounted Offs)

Horse Power 35~135

Fieldking sub soiler 2Arm 3Arm

Disc Harrows are designed for heavy crop residue, tough soils and stubble, pasture renovation and any deep tillaging requirements.

 FIELDKING Heavy Duty Offset Disc Harrow has the dual advantage of portability as well as strong design and weight. Its heavy weight and design can effectively break up heavy clods. It is recommended for 70 HP and above tractors.

FIELDKING Mounted Offset Disc Harrow when mounted on a tractor, becomes a compact unit that can easily be manoeuvred into corners or on short head lands. In addition, the implement being easily attached and transportable in top speeds, little time is lost between the shed and the field.

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses