"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

Fieldking Disc Plough

Horse Power 45~90

Fieldking Disc Plough

FIELDKING Disc Plough can handle the toughest ploughing jobs. For extremely hard ground and soil with large roots and other obstructions, one can obtain outstanding penetration performance. For soft sticky ground and sandy soil, depth can be controlled through the built-in depth control. The under frame and unit-to-unit clearances are adequate to cope with trashy conditions. Perfect alignment of the sub-beams carrying the Disc bottoms is maintained by virtue of the frame construction. An adjustable and spring-loaded furrow wheel takes care of the side draft and the implement moves smoothly. Disc tilt angle can be varied in three stages to perform on various types of soils.

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses