"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

Jolly 210 Grass Cutting Machine

Horse Power 35~75

Jolly 210 Grass Cutting Machine

With the JOLLY model the MASCHIO company enters the maintenance sector for green areas, sports grounds, parks and gardens. The JOLLY lawn mower is available with side or rear discharge, front or rear mounting, mulching kit (as optional equipment), and 4 different working widths: 120, 150, 180 and 210 cm.

It reduces the maintenance costs of green areas. After the grass has been finely cut, it is scattered over the lawn/ field to become an excellent natural soil improver able to keep the ground at the right moisture level.

The horizontal-blade cutting discs of the MASCHIO Jolly model may be equipped with a mulching kit. The kit assembly diagram for the lawn mower with rear or side discharge is shown below. The mulching kit provides an additional blade, to be fitted at right-angles to the first blade, and a set of delimiting strips.

After the grass has been cut with the main blade, it floats on the vortex produced by the blades and undergoes a grinding action produced by the cutting edge on the secondary blade. This action continues for as long as the grass fragments have a large enough surface to float. After being repeatedly cut by the blades, the grass falls on the turf to undergo organic decomposition.

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses