"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

Maschio H(30-80 HP) Rotary Tiller

Horse Power 35~90

Maschio H 30 80 HP Rotary Tiller

The Maschio rotary tillers have been representing a professional tool for all farmers for 50 years. The robust concept of the structure and mechanics assure reliability and performance which last in time.The small size rotary tillers are well suited for gardening, horticulture and inter-row soil tillage in orchards and vineyards. It’s the perfect match of low power tractors. All models have a single speed reduction box and a side oil bath chain drive with automatic tensioning system.

The “H” and “U” models have all the technical features of upper class rotary tillers, even belonging to the small machines range. These models can be used in all intensive and professional applications. Transmission is the key element of these two machines: the central gearbox is multispeed (feature on demand for model “H”), side gear drive and waterproof rotor hubs allow to work in harder condition with the minimum stress on all mechanical components.

This model is particularly sturdy because its construction and accessories are typical of larger models, and adapts well to different types of soil. On request it can be supplied with a multi speed gearbox; gear side transmission and “duo cone” waterproof sealing are standard features.

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses