"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

Maschio U(30-80 HP) Rotary Tiller

Horse Power 35~90

Maschio U 30 80 HP Rotary Tiller

Maschio means farmers’ first choice whenever they need a rotary tiller. Key factory marks are: products’ careful design; high functionality and high performance even for smaller machines. Several technical solutions guarantee a perfect tillage in any soil condition, obtaining a perfect seedbed refinement in just a single pass!

Rotary tillers (H, SILVA, DIANA, U, B, C, SC, G, PUMA and PANTERA) are equipped with “duo cone” amphibious mechanical sealing system. The machines can thus work in every condition (mud, dust or submerged) guaranteeing high performance and lasting reliability.

 • Rear levelling bonnet is shaped on all model with a progressive angle and is larger than the actual working width: this helps to get always the best soil levelling.
 • The depth skids have an easy-tohandle toothed bar device for the set up: this is how is possible to get a finer depth adjustment comparing to the standard bolt system adopted by many competitors.
 • Boron steel to produce resistant and durable tools. That’s how original Maschio parts born.

The “U” model can be matched to 3 different types of rear rollers (cage, spikes or packer) or is available in basic depth skids version. Waterproof mechanical sealing of rotor hubs is made by 2 metal rings facing each other and divided by a thin layer of oil. This system isolates totally the bearings on rotor hubs from external environment. Water, dust and mud are not any more a problem, making possible also to work in submerged fields.

 

 

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses