"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

Power Harrow Delfino & Dominator Series

Horse Power 75~126

Power Harrow Delfino

Maschio Power harrows are a benchmark in their category: the experience of the brand has grown in many decades bringing farmers to choose great performance, reduced maintenance and best efficiency machines. Maschio range can match with all the users’ requirements: from the small machine for hobby farming or gardening to the big professional implement. Rigid or folding frame Maschio power harrows cover a wide range of working width and power matching: from 3 to 27 ft, from 15 to 450 HP! According to every single customer need, a wide choice of rear roller models and optional features can complete the machine configuration.
We import as POWER HARROWS RANGE by Delfino 1800, 2000,2300, 3000 and Dominator 3000.
The price of them are within  46.35 lakhs - 113.3 lakhs by different size for different HP. If you interested to buy, please quire in message to contact us. We are ready to support what you need.

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses