"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

T5. Series

 • A PERFECT MATCH BETWEEN PROVEN TECHNOLOGY AND MODERN ENGINEERING

  Powered by New Holland NEF Tier III compliant intercooled engines, New Holland T5000 tractors combine proven engineering with the most up to date engines yet offered in this category of tractor, 86, 97 and 106hp(CV). T5000 offers a balance between proven design and modern technology.

  The broad specification starts with a choice between two-wheel drive 30kph and four-wheel drive 40kph*, both with ROPS platform and cabin models*. All T5000 models are fitted as standard with 12x12 Dual Command™ with Powershuttle and Power Clutch option.

  On cab models, a bright interior is a new T5000 feature, all models benefiting from enhanced ergonomics to put the operator right at the heart of the tractor. For comfort, all-round visibility and ease of operation, T5000 tractors set new class standards. T5000. New Holland evolution keeps you ahead.

  New Holland has long recognized the need to offer customers a broad choice within a tractor series. All T5000 models can be specified to suit the differing demands of livestock and smaller farm users through to large farm and contract operations. Customers looking for a T5000 class of tractor have a common demand for a smaller but still versatile unit. By offering a choice of transmission, hydraulic output, 2WD or 4WD drive and cab and ROPS variants, New Holland has a T5000 tractor with a specification to meet every need.

  Model : T5060 (ROPS), T5060 (Cabin)

 • T5.-Series-1
  T5.-Series-10
  T5.-Series-11
  T5.-Series-12
  T5.-Series-2
  T5.-Series-3
  T5.-Series-4
  T5.-Series-5
  T5.-Series-6
  T5.-Series-7
  T5.-Series-8
  T5.-Series-9

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses