"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

T6. Series

 • Flexible T6000 tractors satisfy the demands of many operations.

  New Holland’s formula for outstanding T6000 tractor performance involves mixing raw power and superior control with the ultimate in customer flexibility. T6000 tractors are a natural choice for livestock, arable or contracting applications.

  Whether you’re looking for proven performance in a value package or a tractor that gives you the latest electronic conveniences and push-button simplicity, the T6000 Series tractors are built for you. You choose the model that’s configured perfectly for your application.

  Model : T6050 (ROPS)

 • T6.-Series-1
  T6.-Series-10
  T6.-Series-11
  T6.-Series-12
  T6.-Series-2
  T6.-Series-3
  T6.-Series-4
  T6.-Series-5
  T6.-Series-6
  T6.-Series-7
  T6.-Series-8
  T6.-Series-9

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses