"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

T7. Series

 • The best choice for your field needs

  The T7 line has electronic engine 6 cylinders, exclusively designed to meet the most diverse activities in the field. With lower operating costs, the T7 line is guaranteed return of investment because it presents the best value for money for the farmer. T7 line of tractors has great power to weight ratio. This means more balance, better use of the available power and more fuel economy. If more weight for traction work is necessary, you can add weight to these tractors, which are structurally strong to carry out heavy work. Recognized by farmers as a line of tractors, combines efficiency, capacity, high technology, comfort and ease of operation, the family T7 tractors New Holland has versions with mechanical transmission. In other words, the line T7 tractors offers a variety of settings for the farmer to choose the one that best fits their needs, ensuring return on investment and the best performance.

  Precise operations and unsurpassed productivity

  T7 line tractors are robust and resistant, with excellent working ability and a perfect balance of productivity and economy. All this combined with a simplified technology of intelligent systems that transform the heaviest days of work in a simple and productive operations. The T7 line facing any work without compromising performance and productivity.

  More performance and technology

  New Holland T7 combines the best technology with the most advanced engineering. The result is a line of tractors tested at each stage of its manufacture and proven quality.

  Model : T7.180 (Cabin)

 • T7.-Series-1
  T7.-Series-10
  T7.-Series-11
  T7.-Series-12
  T7.-Series-2
  T7.-Series-3
  T7.-Series-4
  T7.-Series-5
  T7.-Series-6
  T7.-Series-7
  T7.-Series-8
  T7.-Series-9

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses