"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

TCR Series

 • STRONG Tractor for the SMART Farmer

  The New Holland range of TCR tractors are suitable to be matched to a comprehensive range of implements providing the operator with a wide range of farming applications together with maximum performance. These tractors have specific features that are designed to significantly increase productivity ( Synchro-shuttle transmissions, number of working speeds,, hydraulic PTO with safety interlock,) in a wide range of applications(Sugarcane, rice paddy, palm oil, horticulture, municipal applications and many more). The New Holland TCR tractor, when matched to the right implements, is more than just a tractor, it provides a STRONG solution for the SMART farmer.

  Model: TC28R (ROPS), TC48R (ROPS)

 • TCRSeries-1
  TCRSeries-2
  TCRSeries-3
  TCRSeries-4

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses