"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

TD5.Series

 • FUEL EFFICIENCY THROUGH ADVANCED ENGINE TECHNOLOGY

  The Tier 3 TD5 range features an upgraded Tier 3 compliant 8000 Series engine, offering you both greater power and excellent combustion efficiency. This powerful new Tier 3 engine brings out the maximum in tractor performance while at the same time boasting lower fuel consumption & minimized exhaust emissions.

  POWER WITH A NEW RANGE TOPPING 110HP MODEL

  The new TD5 Range features a new class-leading, range- topping 110hp model. Packed into a light, robust driveline, it offers an entirely new level of power and performance.

  COMFORT WITH NEW VISIONVIEW™ CAB

  Luxury turns a corner with this spacious, all new VisionView™ cab. Featuring improved 360-degree visibility, greatly reduced noise levels and ergonomically redesigned controls, the new TD5 features unrivalled premium operator comfort.

  VERSATILITY WITH NEW POWER SHUTTLE TRANSMISSION

  A special feature offered on the TD5 Range is the new Power shuttle perfect for precision loader work. This productivity enhancing feature is perfect for livestock applications, offering silky smooth direction changes and increased productivity.

  PRODUCTIVITY WITH NEW FRONT LOADER

  For the first time, New Holland is proud to offer a front loader, factory fitted, and specifically designed for the TD5! Manufactured from the strongest & most reliable material on the market, this fully integrated loader pushes the boundaries of innovation to offer you as the farmer a loader for real world applications.


  Model : TD5.110 (ROPS), TD5.110 (Cabin)

 • TD5.-Series-1
  TD5.-Series-10
  TD5.-Series-11
  TD5.-Series-12
  TD5.-Series-2
  TD5.-Series-3
  TD5.-Series-4
  TD5.-Series-5
  TD5.-Series-6
  TD5.-Series-7
  TD5.-Series-8
  TD5.-Series-9

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses