"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

TDD Series

 • COMMON SENSE TRACTORS WITH HEAD TURNING LOOKS

  Series TDD tractors match great looks with class leading ergonomics, low noise, excellent comfort, brilliant service access and superb all-round visibility. Take a look at the operating environment. Low effort suspended pedals are fitted, reducing noise coming up through the suspended floor platform. The Lift-O-Matic™ and hydraulic controls are positioned so they are easy to reach. The gear levers are shaped to make them easier to use. The PTO control is also easier to operate with no buttons to push. No other tractor in its class can match the ergonomic excellence of a TDD Series. Then take a look at the specifications offered. Synchro Shuttle™ transmissions, with creep speeds if needed, plus a choice of 2WD with 30kph or 4WD with 40kph transport speeds are all available. Consider the design detail. The engine air filter and exhaust muffler are mounted under the single-piece engine hood to provide a clear view over the front of the tractor. The stylish cab features large glazed doors to make getting in and out easier and offer an excellent field of vision to the sides. With Series TDD Series tractors, beauty is more than skin deep.

  MODERN STYLE, TRADITIONAL SEMPLICITY

  New Holland Series TDD Plus tractors combine simple operation and maintenance with the benefits of modern comfort, attractive styling and a choice of features. The transmission choice covers all type of applications with the the Synchro Shuttle™ 12x12 30 or 40kph, available also with the creeper option 20x12. Series TDD Plus can be specified with 2WD or 4WD.

  PROVEN EFFICIENCY

  The rugged mechanical hydraulics are extremely efficient. The best in class rear linkage offers a high lift capacity and proven features that include the Lift-O-Matic™ and Flexion Bar systems. Up to four rear and two mid-mount couplers can be specified.


  Model : TD95D (Cabin)

 • TDD-Series-1
  TDD-Series-2
  TDD-Series-3
  TDD-Series-4
  TDD-Series-5
  TDD-Series-6
  TDD-Series-7
  TDD-Series-8
  TDD-Series-9

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses