"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

 TT Compact Series

 

 • Compact In Size. Big On Performance

  The new TT Compact Range is a winner in every respect. Recognized for its tough & unparalleled versatility, and building on solid New Holland heritage, these new compact models deliver performance that you would expect of a much bigger tractor. Don’t let their small size fool you. Combining outstanding power delivery, Easy Shift transmissions & big lift capacity, you’ll see just how easily this small tractor takes care of big jobs.

  Operator Environment - Designed with Functional Purpose

  Form follows function in the new TT Compact Range, with instruments clearly visible and all controls easily reachable. Everything serves the needs of the driver, for optimal ergonomics and intuitive operation. The newly designed modern instrument cluster makes it easy to monitor key tractor functions.

  Efficient transmissions

  The TT Compact Series features 8 x 2 or optional 8 x 8 Constant Mesh mechanical transmissions, perfectly tailored to the high torque capability of the engine. The new optional 8 x 8 transmission makes it easy to shuttle shift from forward to reverse. A synchronized mechanical shuttle lever is located conveniently to the left of the steering wheel for easy shifting.

  Strong and economical, with exceptional power

  Powerful 3 cylinder diesel engine harness the latest in advanced engine technology, providing outstanding power, torque & fuel economy. Despite all the power, New Holland’s engineers have developed advanced materials & components to reduce noise & emission levels, whilst lowering the cost of ownership. In a nutshell, it will give you a world of performance, without being too rough on the planet.

  Reliable and durable axles

  The new heavy-duty rear straight axle with epicyclical reduction is suitable for any agricultural and transport application. Rear axles feature wet disc brakes with a large surface area for safe and efficient braking.

  PTO Option for Increased Productivity

  An Independent 540-rpm PTO with ground Speed comes as standard on all models. There is also optional 540/540E rpm PTO for those who need the 2 speed PTO.

  GENEROUS HYDRAULICS

  The open-center hydraulic system utilizes tandem hydraulic pumps so you are sure to get all the power you need for steering, optional rear remote valve, three point hitch, and a variety of rear implements. All models are offered with Cat I, 3 point, 1100 kgs or 1500 kgs lift capacity rear linkage, with position and draft control, plus raise and lower speed control. The Lift-O-Matic™ system is standard and enables an implement to be raised and lowered to its previous setting using a single control.


  Model : TT45

 • TT-Compact-1
  TT-Compact-2
  TT-Compact-3
  TT-Compact-4
  TT-Compact-5
  TT-Compact-6
  TT-Compact-7
  TT-Compact-8
  TT-Compact-9

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses