"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

TT Utility Series

 • A specification to meet every need

  When you’re thinking of buying 75hp tractors available in both 2 and 4 wheel drive, and state-of the-art performance, then the only tractors which fit the bill-are the New Holland TT55 / TT75. Blessed with outstanding power, speed, lift capacity and pulling strength, these tractors far exceed expectations while maintaining high fuel efficiency. So that you get power and economy in one package-that’s what we call a Global Performer.

  The TT models can be supplied in 2 - post ROPS and less - ROPS and are available with a choice of 2 or 4WD. Constant mesh or partial-syncro terms, plus optional creep speed, independent PTO or Hauler version can also be specified. With New Holland, choice comes as standard.

  Oil immersed Multi-disc Brakes

  Rear axles feature multi-plate, wet disc brakes with a large surface area for safe and efficient braking.

  New Holland engine

  These tractors come with World renowned New Holland engines; known for ruggedness, reliability and excellent torque characteristics.

  Side shift and instrument cluster

  The design improves the operator zone, providing more legroom and better operator comfort. These levers have been specifically positioned so that the gear shifting becomes easier and take less effort. The newly designed instrument cluster is not only aesthetically better but also provides better visibility of the gauges.

  Model : TT75

 • TT-Utility-Series-1
  TT-Utility-Series-2
  TT-Utility-Series-3
  TT-Utility-Series-4
  TT-Utility-Series-5
  TT-Utility-Series-6
  TT-Utility-Series-7
  TT-Utility-Series-8
  TT-Utility-Series-9

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses