"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

TT4. Series

 • Clean performance. Responsive productivity

  TT4 Series Tractors are mainly designed and tested for heavy conditions. You can either have Tier 1 or Tier 3 engines which are well designed with wide range of transmission choices. Planetary Straight rear axle is giving you the power for hard conditions. Highest Rear linkage lifting capacity in its class and high hydraulic flow will give you the opportunity to work with various implements in your daily job.

  The new TT4 engine is more than just muscle. They set the highest standards for both dynamic performance and fuel economy. Utilizing turbo charger technology on all models, and Inter Cooler technology on the TT4.90, the engines not only deliver impressive power and torque, they run cleaner and maintain performance even at raised altitudes.

  Efficient transmission

  The enhanced transmission gives you the option of either a left hand power shuttle or a left hand mechanical shuttle – usable without removing your hand from the steering wheel – ideal for loader work.

  Hydraulic power and PTO flexibility

  Highest rear linkage lifting capacity in its class, high hydraulic flow and flexible PTO speed selection will give you the opportunity to work with various implements in your daily job.

  The most comfortable place to be

  Spending long hours in the field comes easy with the TT4. Offering well-thought-out comfort & space. The operator area has been completely redesigned, offering a true flat deck operating platform with suspended pedals for maximum operator comfort with spacious leg room and easy entry/exit. All principal levers and controls are ergonomically located for intuitive operation, perfect for those long days in the field.


  Model : TT4.90, TT4.75

 • 20170522 085944
  20170522 091601
  20170524 091444
  20170524 093943
  20170524 094344
  20170524 094518
  For-Display
  TT4 90 16 APAC 018
  TT4 90 16 APAC 019
  TT4 90 16 APAC 020
  TT4 90 16 APAC 022
  TT4 90 16 APAC 023
  TT4 90 16 APAC 025
  TT4 90 16 APAC 026
  TT4 90 16 APAC 027
  TT4 90 16 APAC 028
  TT4 90 16 APAC 029
  TT4 90 16 APAC 030

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses