"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

Monsoon Promotions Program ( 15 May - 31 October )

We are very happy to announce and remind about our Monsoon Promotion Program for our customers. That will be still up to 31st October and the promotion gifts will give  one implement if you buy one tractor as the model from  TT45, TT4.75, TT75, TT4.90 and TD95.

Continue Reading

Let’s use New Holland Tractor to transform from traditional farming to mechanized farming

Convenience Prosperity Co., Ltd. provided free services for check and maintenance of the New Holland tractor near your field from 6th, June, 2016 to 30th, July, 2016. We  arrived to Bago Division, Magway Division (Magway Township), Ayeyarwaddy Divison, Naypyitaw Divison, Shan (Southern / Taunggyi Township) State, Sagaing Division from (6th-6-2016) to (30th-6-2016), Kayar, Shan (Northern / Naung Cho Township) from (1st-7-2016) to (15th-7-2016), Yangon, Magway (Pakokku Township) from (1st-7-2016) to (30th-7-2016). If you bought any New Holland Tractor and spare parts during this period, you can save 2% discount of tractor prices and 15 % discount of spare part prices. New Holland Tractor to prove the best quality.

 

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses